In deze fase bespreekt Jet met de ondernemer welke wensen, uitdagingen en kansen er zijn. Op het gebied van ontbrekende of onvolledige documenten bijvoorbeeld. Of naar aanleiding van financiën, bedrijfsprocessen of de privésituatie van de ondernemer. Denk hierbij aan het creëren van meer vrije tijd of een zorgeloze oude dag. De uitkomst van deze bespreking(-en) leidt tot een plan van aanpak met realistische doelstellingen voor de ondernemer/onderneming.