Als de structuur staat en de doelstellingen helder zijn, neemt Jet de regie in handen zodat de ondernemer de doelstellingen binnen de gestelde termijn kan realiseren. Jet monitort continu het proces en stuurt bij waar en wanneer dat nodig is. Wat Jet betreft, is het afspreken en nastreven van (telkens nieuwe) doelstellingen een terugkerend proces.